Tag Archives: estat del benestar

Hi havia una vegada… l’estat del benestar

14 maig

Hi havia una vegada… un país on no es tancaven CAPs ni quiròfans.

Hi havia una vegada… un país la borsa no copava cada dia les notícies i els governs no es guiaven només pel dèficit.

Hi havia una vegada… una universitat on matricular-s’hi costava 600 euros.

Hi havia una vegada… unes famílies de classe mitjana que anaven de vacances.

Hi havia una vegada… un país que construïa trams de metro, carreteres, accessos a ports i aeroports i ampliava la xarxa de trens.

Hi havia una vegada… una joventut amb somnis i perspectives.

Hi havia una vegada… menys de 16.500 desnonaments en només tres mesos.

Continua llegint