Arxius | Setembre, 2012

Twitter i altres xarxes: de cools a caòtiques?

12 set.

L’evolució i els darrers canvis en les xarxes socials ens han descol·locat i hem de resituar-nos. Twitter i altres plataformes similars s’han fet massa grans, ens han desbordat i necessitem més filtres que vinguin a salvar-nos. Abans trobàvem coses interessants, ara ens perdem; abans conversàvem més, ara ens tallem; abans no hi havia tuits promoguts pels quals ara ens irritem. El veterà periodista Mathew Ingram analitza alguns d’aquests inconvenients en un brillant article sobre la relació amor-odi que confessa tenir amb Twitter, una reflexió amb què molts ens podem identificar. Explica que el fascina la informació en temps real i la diversitat temàtica però també lamenta la seva addicció a una xarxa on hi ha cada vegada més soroll, menys llibertat i menys conversa.

Els canvis que estan moldejant les xarxes socials comporten el risc que deixen de ser llamineres per esdevenir caòtiques i que per tant les rebutgem pel seu soroll i el seu excés. Però és aquí on hem de fer valdre la part amorosa d’aquesta relació dual, gestionar l’abundància amb filtres més espessos i resituar les xarxes en allò que ens va fascinar: les històries, la conversa, la seva facilitat i el seu esperit obert. Les demandes de SOS han inspirat ja algunes passes per posar portes al caos.

Continua llegint

Twitter y otras redes sociales, ¿de cools a caóticas?

12 set.

La evolución y los últimos cambios en las redes sociales nos han descolocado y debemos resituarnos. Twitter y otras plataformas similares se han hecho demasiado grandes, nos han desbordado y necesitamos más filtros que vengan a salvarnos. Antes encontrábamos cosas interesantes, ahora nos perdemos; antes conversábamos más, ahora nos cortamos, antes no había tuits promovidos que ahora nos irritan. El veterano periodista Mathew Ingram analiza algunos de estos inconvenientes en un brillante artículo sobre la relación amor-odio que confiesa tener con Twitter, una reflexión con la que muchos nos podemos identificar. Explica que le fascina la información en tiempo real y la diversidad temática pero también lamenta su adicción a una red donde hay cada vez más ruido, menos libertad y menos conversación.

Los cambios que están moldeando las redes sociales conllevan el riesgo de dejar de hacerlas atractivas para convertirlas en caóticas y que por tanto las repudiemos por su ruido y su exceso. Pero es aquí donde tenemos que hacer valer la parte amorosa de esta relación dual, gestionar la abundancia con filtros más espesos y resituar las redes en lo que nos fascinó en ellas: las historias, la conversación, su facilidad y su espíritu abierto. Las demandas de SOS han inspirado ya algunos pasos para poner puertas al caos.

Continua leyendo